Strona w budowie...
A A A
Wersja dla słabowidzących Dla słabowidzących Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu
Jesteś tutaj: Home Profilaktyka uzależnień Programy realizowane przez MOZU

SCENARIUSZE ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

SAMOŚWIADOMOŚĆ, PODNIESIENIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚĆI

 • „Na początek polubić siebie”, czas trwanie 2 x 45 minut lub 3x45 minut
 • „Mocne i słabe strony”, czas trwania 2x45 minut
 • „Ja dzisiaj i jutro”, czas trwania 2x45 minut
 • „Moje wartości”, czas trwania 2x45 minut. Scenariusz zajęć rekomendowany przez PARPA.

GRANICE, KOMUNIKACJA

 •  „Moje i Twoje granice”, czas trwania 2x45 minut
 • „Ja, Ty, My”, czas trwania 2x45 minut
 • „Mury czy mosty? – czyli jak rozmawiać”, czas trwania 2x45 minut

INTERNET

 • „Internet pod kontrolą, czas trwania 2x45 minut.
 • „Bezpieczny Internet”, czas trwania 2x45 minut.

 

EDUKACJA, ZAPOBIEGANIE NIEPORZĄDANYM ZACHOWANIOM

 • „Program profilaktyczny dla klas IV-VI„ – zajęcia warsztatowe mające na celu zapobieganie uzależnieniom. Rekomendowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 •  „Powstrzymaj pijanego kierowcę” – materiały z kampanii edukacyjnej, czas trwania    2x45 minut.
 • „Złość, agresja, przemoc”, czas trwania 2x45 minut.
 • Program profilaktyczny rekomendowany przez PARPA „Tak czy Nie” – program profilaktyczny (6 – godzinny cykl zajęć w klasach.)

 RODZICE:

 •  „Jak chronić swoje dziecko przed ryzykownymi zrachowaniami”, czas trwania 2x45 minut.
 • Zapobieganie uzależnieniu (wskazanie na czynniki chroniące w rodzinie) z uwzględnieniem okresu rozwojowego dziecka, rozpoznawanie objawów użycia substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, środki zastępcze), a także zagrożenia związane z nieostrożnym korzystaniem z Internetu (uzależnienie od komputera, Internetu, cyberprzemoc itp.). W oparciu o „Program profilaktyczny” rekomendowany przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

NAUCZYCIELE:

 • Substancje psychoaktywne (rodzaje, objawy użycia, sposoby reagowania wobec osoby będącej pod wpływem, jak postępować wobec osoby uzależnionej), cyberprzemoc i uzależnienie od mass mediów (komputer, TV, Internet), przemoc i agresja w szkole. W oparciu o materiały PARPA i Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Szkolenie dla wychowawców klas w zakresie przeprowadzenia wywiadówki profilaktycznej z rodzicami w ramach scenariusza rekomendowanego przez PARPA.
 • Szkolenie z przeprowadzenia wywiadówki profilaktycznej pn „Jak chronić swoje dziecko przed ryzykownymi zrachowaniami”.

 

 

GIMNAZJUM

 DOJRZEWANIE

 • „Kierunek dojrzewanie”, czas trwania 3x45 minut
 • „Emocje to też temat”, czas trwania 3x45 minut

 

CZAS WOLNY

 • „Mój czas w moich rękach”, czas trwania 3x45 minut.

 

SAMOŚWIADOMOŚĆ

 • „Moje wartości”, czas trwania 2x45 minut. Scenariusz zajęć rekomendowany przez PARPA
 • „Normy i wartości — jak się nimi kierować; odpowiedzialność, — co to znaczy, kto jest odpowiedzialny za moje życie”- dla klas III gimnazjum.. Scenariusz zajęć rekomendowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

EDUKACJA, ZAPOBIEGANIE NIEPORZĄDANYM ZACHOWANIOM

 • Fakty mity o alkoholu” czas trwania 2x45 minut. Scenariusz zajęć rekomendowany przez PARPA.
 • „Nie pije, bo tak” czas trwania 2x45 minut. Scenariusz zajęć rekomendowany przez PARPA.
 • „Tak czy Nie” – program profilaktyczny (6 – godzinny cykl zajęć w klasach.).
 • „Złość, agresja, przemoc”, czas trwania 2x45 minut.
 • „Przemoc i agresja”, czas trwania 2x45 minut.
 • Rozwiewanie mitów i błędnych przekonań na temat używek i ich wpływu na młodych ludzi. Scenariusz zajęć rekomendowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Dopalacze – scenariusz zajęć połączony z materiałem audiowizualnym.
 • „Smak życia, czyli mak życia, czyliimateriałem wideo.debata o dopalaczach”, program profilaktyki uniwersalnej autorstwa Krzysztofa Wojcieszka – rekomendacja PARPA.

 

RODZICE:

 • „Jak chronić swoje dziecko przed ryzykownymi zrachowaniami”, czas trwania 2x45 minut.
 • Zapobieganie uzależnieniu (wskazanie na czynniki chroniące w rodzinie) z uwzględnieniem okresu rozwojowego dziecka, rozpoznawanie objawów użycia substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, środki zastępcze), a także zagrożenia związane z nieostrożnym korzystaniem z Internetu (uzależnienie od komputera, Internetu, cyberprzemoc itp.). W oparciu o „Program profilaktyczny” rekomendowany przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

NAUCZYCIELE:

 • Substancje psychoaktywne (rodzaje, objawy użycia, sposoby reagowania wobec osoby będącej pod wpływem, jak postępować wobec osoby uzależnionej), cyberprzemoc i uzależnienie od mass mediów (komputer, TV, Internet), przemoc i agresja w szkole.
 • Szkolenie dla wychowawców klas w zakresie przeprowadzenia wywiadówki profilaktycznej z rodzicami w ramach scenariusza rekomendowanego przez PARPA.

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE   

EDUKACJA, ZAPOBIEGANIE NIEPORZĄDANYM ZACHOWANIOM

 • Fakty mity o alkoholu”, czas trwania 2x45 minut. Scenariusz zajęć PARPA.
 • „Nie pije bo tak”, czas trwania 2x45 minut. Scenariusz zajęć PARPA.
 • „Tak czy Nie” – program profilaktyczny (6 – godzinny cykl zajęć w klasach.).
 • „Normy i wartości — jak się nimi kierować; odpowiedzialność, — co to znaczy, kto jest odpowiedzialny za moje życie. Scenariusz zajęć rekomendowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Rozwiewanie mitów i błędnych przekonań na temat używek i ich wpływu na młodych ludzi. Scenariusz zajęć rekomendowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, czas trwania 2x 45 minut.
 • Konflikty interpersonalne – zajęcia warsztatowe połączone z materiałem audiowizualnym. Rekomendowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 • „Przemoc i agresja”, czas trwania 2x45 minut.
 • „Alkohol i kierowca”, czas trwania. W oparciu o materiały PARPA.
 • Dopalacze – scenariusz zajęć połączony z materiałem audiowizualnym.
 • „Smak życia, czyli mak życia, czyliimateriałem wideo.debata o dopalaczach”, program profilaktyki uniwersalnej autorstwa Krzysztofa Wojcieszka – rekomendacja PARPA.

 

RODZICE:

 • Zapobieganie uzależnieniu (wskazanie na czynniki chroniące w rodzinie)
  z uwzględnieniem okresu rozwojowego dziecka, rozpoznawanie objawów użycia substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, środki zastępcze),a także zagrożenia związane z nieostrożnym korzystaniem z Internetu (uzależnienie od komputera, Internetu, cyberprzemoc itp.). W oparciu o materiały PARPA i Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji Dzieci Niczyje.

 NAUCZYCIELE:

 • Substancje psychoaktywne (rodzaje, objawy użycia, sposoby reagowania wobec osoby będącej pod wpływem, jak postępować wobec osoby uzależnionej), cyberprzemoc i uzależnienie od mass mediów (komputer, TV, Internet), przemoc i agresja w szkole.

 

  

PROGRAMY REALIZOWANE W ZAKŁADACH KARNYCH I ZAKŁADACH PRACY

Ø  „Alkoholizm- choroba społeczna”

Ø  „Narkomania, choroba ciała duszy i umysłu”

Ø  „Alkohol i kierowca”

Ø  „Przemoc w rodzinie”