Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Informator

 

INFORMATOR o placówkach realizujących świadczenia
w zakresie terapii uzależnień w 2020 roku

SP ZOZ Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
adres: ul. Marszałka Focha 31, 37-700 Przemyśl
telefon kontaktowy: 16 670 41 33 wew. 33

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
adres: ul. Marszałka Focha 31, 37 - 700 Przemyśl
telefon kontaktowy: 16 677 82 10 wew. 33
usługi świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 13.00

 
 

 

Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu
adres: ul. Św. Brata Alberta 10, 37 - 700 Przemyśl

 

telefon kontaktowy: telefon zaufania: 16 670 16 16,

                                       16 67230 04

                                       16 671 3 56


dyrektor placówki: mgr inż. Agnieszka Książek

Harmonogram pracy

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

7.00 – 19.00

 

 

 

 

7.00 – 19.00

 

Grupa otwarta(Terapia Intensywna):

g. 17.00 – 19.00

 

7.00 – 19.00

 

 

 

 

7.00 – 19.00

 

Grupa otwarta(Terapia Intensywna):

g. 17.00 – 19.00

 

7.00 – 15.00