Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

DLA KOGO JEST DDA

 Oferta Pomocy dla Osób z Syndromem DDA

Terapia przeznaczona jest dla osób, które wychowywały się w rodzinie, w której przynajmniej jedno z rodziców nadużywało alkoholu, a bagaż trudnych przeżyć, które niosą stanowi główny problem w prawidłowym funkcjonowaniu w dorosłym życiu.

Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików odbywać się będzie w trybie grupowym. Planowany czas trwania terapii ok. 1 roku. Początkowe spotkania terapeutyczne mają charakter gr."wstępnej", otwartej opartej głównie o formę treningową ( ok. 3 miesiące).

Dalsza terapia (gr. zamknięta) dąży do zrozumienia istoty problemu jak dzieciństwo wpłynęło na dorosłość i tym samym przyczyni się do poprawy funkcjonowania w dorosłym życiu.

Celem terapii DDA jest ukazanie rzeczywistego obrazu siebie w oparciu o własne osiągnięcia a nie przez pryzmat trudnego dzieciństwa.