Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Dział profilaktyczno-terapeutyczny

 

Małgorzata Leżuch – pedagog, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Na co dzień pracuje w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Przemyśla. W ramach poszerzania kompetencji zawodowych ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wspóuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Stowarzyszenie Niebieska Linia, Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP oraz Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie PTTM.

 

Małgorzata Mróz - mgr pedagogiki w zakresie resocjalizacji, absolwentka Podyplomowych Studiów Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień – UKSW w Warszawie. Pracuje jako pedagog – profilaktyk w Miejskim Ośrodka Zapobieganie Uzależnieniom w Przemyślu oraz jako pedagog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.
Prowadzi zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, konsultacje indywidualne a także zajęcia grupowe dla osób doświadczających przemocy. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie działalności profilaktycznej i edukacyjnej.
W ramach poszerzania kompetencji zawodowych ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I i II stopnia, specjalistyczne szkolenie I i II stopnia w zakresie pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie oraz kurs Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji ART – realizowany przez Instytut Amity, aktualnie w procesie certyfikacji. Od 2008r. współprowadzi grupy dla osób stosujących przemoc w ramach Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.