Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Polecane linki

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - www.parpa.pl

Instytut Psychologii Zdrowia -  www.ipz.edu.pl

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii  - www.kbpn.gov.pl, www.narkomania.gov.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Korytnikach - www.sow-korytniki.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ - www.niebieskalinia.pl

Nieoficjalna strona dorosłych dzieci alkoholików -  www.dda.pl

Regionalny wykaz mitingów - www.anonimowi-alkoholicy.org.pl

Strony poświęcone leczeniu uzależnienia od hazardu  - www.hazardzisci.orgwww.anonimowihazardzisci.org

Dla uzależnionych od alkoholu - www.alkoholizm.eu 

Dla uzależnionych od narkotyków - www.narkomania.org.pl

Nasz profil fb FB