Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Terapia dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc
pn „Zacznij wszystko od nowa”

 

realizowany przez

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Korytnikach

 

            Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe, jak również zatrzymanie przemocy i budowanie konstruktywnych sposobów komunikowania się, współpracy i współdziałania z innymi ludzi z wykorzystaniem psychoedukacji.

Kierunki działania:

  • Psychoedukacja sprawców przemocy w rodzinie;
  • Redukcja zachowań przemocowych;
  • Zwiększenie kontroli nad zachowaniami agresywnymi;
  • Kształtowanie odpowiedzialności za popełniane czyny przemocowe ;
  • Nauka nowych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów;
  • Nauka prawidłowej komunikacji partnerskiej;
  • Nauka umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego;
  • Trening umiejętności społecznych;

 

Program obejmuje 65 godzin (4 sesje indywidualne i 22 sesje grupowe)

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godzinach 15.15 – 17.00

W Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu

Ul. Św. Brata Alberta 10

Z powodu stanu epidemi zawieszono czasowo realizję programu.