Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Wyniki naboru

                                                                                                                                                                                                                           Przemyśl, 04 styczeń 2019r.

 

Informacjao wyniku naboru


na stanowisko głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu Dyrektor Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu informuje, że nabór na stanowisko głównego księgowego wygrała Pani Aneta Moskowicz zamieszkała w Młodowice.


Uzasadnienie
Na podstawie zarządzenia Nr 3/19 z dnia 19 listopada 2019r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu w sprawie ustalenia zasad organizacji
i trybu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy – główny księgowy, nabór wygrywa kandydat, który uzyska największą liczbę punktów
wynikających z kryteriów, według których dokonywana była ocena, jednak nie mniej niż 50 procent maksymalnej liczby punktów jaką mógłby otrzymać kandydat na w/w
stanowisko. Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się o stanowisko głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom  w Przemyślu na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w dniu 17 grudnia 2019r. wynosił 120 punktów.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że nabór na stanowisko głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu wygrała Pani
Aneta Moskowicz, która spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów 120.

Pobierz PDF

 

Przemyśl, dnia 27 grudnia 2019r.


Przewodniczący
Komisji Konkursowej
mgr inż. Agnieszka Książek
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Zapobiegania
Uzależnieniom w Przemyślu

 

 

OGŁOSZENIE

Informacja o wynikach naboru na stanowisko terapeuty w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

W dniu 28 sierpnia 2019r. – został ogłoszony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu nabór na wolne stanowisko pracy - terapeuta. Ogłoszenie o naborze na w/w stanowisko umieszczone było na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu (www.mozu.przemysl.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu (www.bip.mozu.przemysl.pl ) a także na tablicy ogłoszeń w budynku MOZU w Przemyślu, ul. Św. Brata Alberta 10. Termin składania ofert wyznaczony został do 17 września 2019r. Jednakże w w/w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie wpłynęła żadna oferta.

Przemyśl, dnia 20 września 2019 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

mgr inż. Agnieszka Książek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu

 

 

 

OGŁOSZENIE

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA ZAPOBIEGANIA UZALEŻNIENIOM W PRZEMYŚLU

INFORMUJE O ZAKOŃCZONYM NABORZE 

NA WOLNE STANOWISKA PRACY W DZIALE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – na umowę zlecenie:

     Na rok 2019 zatrudnione zostały na stanowisko:

  • psycholog p. Teresa Pawłuck

                            p. Magdalena Semań-Leksander

                            p. Alicja Sajdak

  • pedagog: p. Renata Cwynar
  • pracownik socjalny: p. Sabina Skubisz
  • prawnik: p. Dawid Tarczyński
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dyrektor 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Agnieszka Książek