Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Informacje ogólne

Do zadań Działu ambulatoryjnego - izby wytrzeźwień należy :

1) sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,

2) udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno – sanitarnych,

3) udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Izba wytrzeźwień posiada 29 miejsc w tym 4 z pasami bezpieczeństwa. Wyodrębnione są również pomieszczenia dla mężczyzn, kobiet i nieletnich oraz pomieszczenia dla osób, których zachowanie stwarza poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia lub zdrowia i życia innych osób przebywających w Izbie.

Izba posiada gabinet lekarski i ambulatorium zaopatrzone w leki, sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy, a także urządzenie pozwalające ustalić stężenie alkoholu w organizmie (alkomat).

Praca w Izbie zorganizowana jest według systemu równoważnego czasu pracy.

1. W skład zmiany wchodzą:

a) depozytariusz – kierownik zmiany odpowiedzialny za działalność Izby w trakcie zmiany;
b) lekarz dyżurny lub felczer;
c) opiekun lub depozytariusz zmiany.

2. Izba jest czynna całą dobę.

3. Dział ambulatoryjny – izba wytrzeźwień prowadzi noclegownię przeznaczoną dla osób – ofiar przemocy w rodzinie.