Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Grupy samopomocowe

Grupy samopomocowe

Grupa AA to wspólnota osób, stworzona w celu utrzymywania trzeźwości własnej i wspierania innych w jej osiąganiu, poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Każdy kto ma problem z alkoholem i szczerą chęć zaprzestania picia może zostać członkiem wspólnoty. Grupa pracuje na 12 Krokach AA, wskazówek , które pozwalają osiągnąć trzeźwość i ją utrzymywać. Fundamentem grupy jest 12 Tradycji AA – sugestii, które pomagają nieść pomoc innym alkoholikom, którzy jeszcze cierpią. Udział w spotkaniach jest dobrowolny i bezpłatny. Wspólnota AA utrzymuje się z dobrowolnych datków. Miejscem narodzin ruchu AA są Stany Zjednoczone, a za jego inicjatorów uważani są makler giełdowy Bill Wilson oraz chirurg dr Bob (Robert Holbrook Smith). Ich spotkanie w 1935 roku doprowadziło do pierwszych spotkań ludzi uzależnionych od alkoholu. W 1939 roku ukazała się opracowana przez nich księga „Anonimowi Alkoholicy”, od której wziął nazwę cały ruch.

Grupa AA  "Qvo Vadis" -  została zalożona  w 1992r w szpitalu w Żurawicy i służyła głównie pacjentom, którzy byli na leczeniu. W 2000r z inicjatywy Andrzeja Chomiaka ( terapeuty i osoby dzięki  której ta grupa w tamtych latach funkcjonowała) mitingi oprócz spotkań w szpitalu zaczęły odbywać się w Klubie Abstynenta Alfa. Od roku 2013 spotkania tej grupy odbywają sie tylko w Klubie. 

Mitingi odbywają się w każdą środę 18.00 – 20.00(pierwsza środa miesiąca miting otwarty) w budynku Miejskiego Ośordka Zapobiegania Uzaleznieniom
w Przemyślu, ul. Św. Brata Alberta 10.
 

 

Grupa Al-Anon to wspólnota krewnych i przyjaciół alkoholików, spotykająca się w celu rozwiązywania problemów związanych z piciem bliskiej osoby i wspierania się poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Spotkania Grupy Al-Anon są dla osób, którym picie bliskiej osoby przeszkadza żyć normalnie, zastanawiają się dlaczego ta osoba pije i szukają winy w sobie. W trakcie spotkań można swobodnie opowiedzieć o swojej sytuacji, wysłuchać innych i wspólnie zastanowić się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Istotne jest również nauczenie się rozpoznawać własne zachowania, które destrukcyjnie wpływają na życie, a także przyznanie sobie prawa do posiadania własnych potrzeb, nazwanie ich i zadbanie o ich realizację. Na spotkaniach członkowie grupy mogą nauczyć się wprowadzać korzystne dla siebie zmiany, a dzięki temu wyjść z błędnego koła odpowiedzialności, poczucia winy i poczucia krzywdy.

Grupa Al - Anon "Nowe Życie"   -  W czasie pielgrzymki do Lichenia 2007r.  tworzy się pomysł założenia przy Klubie grupy dla współuzależnionych. Pod koniec 2007roku dzięki dużemu zaangażowaniu Artura, Wieśka, Marysi i Basi grupa rozpoczyna swoją działalność.

Mitingi odbywają są w każdy piątek 17.30 w budynku Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzaleznieniom w Przemyślu, ul. Św. Brata Alberta 10.