Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Aktualne grupy terapeutyczne i dyżury terapeutów

AKTUALNE GRUPY TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB

UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.

 Ze wzgledu na obecną sytuację epidemiologiczną sesje grup terapeutycznych nie odbywają się.
Od 1 czerwca 2020r. wznowiona została terapia indywidualna na terenie ośrodka.

Poniedziałek i środa
Godz. 09.00 - 11.00

TERAPIA INTENSYWNA - grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu. Grupa o charakterze otwartym.

Terapeuci: Małgorzata  Leżuch

 

Wtorek i czwartek

Godz. 17.00 - 19.00

TERAPIA INTENSYWNA - grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu. Grupa o charakterze otwartym.

Terapeuci: Małgorzata Leżuch

 

AKTUALNE GRUPY SAMOPOMOCOWE

 

Środa

Godz. 18.00 – 20.00 – miting dla osób uzależnionych od alkoholu - grupa AA „Quo vadis”

Piątek

Godz. 17.30 – 19.30 – miting dla członków rodzin alkoholowych - grupa Al – Anon „Nowe życie”

 

 

  W ośrodku prowadzona jest również terapia dla członków rodzin alkoholowych z rozpoznanym syndromem wspołuzależnienia. Terapia ma postać systematycznych spotkań indywidualnych z terapeutą. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby pacjentów przewidziane jest utworzenie na terenie ośrodka grupy terapeutycznej dla osób współuzależnionych.

 

 

AKTUALNE DYŻURY TERAPEUTÓW

 

Małgorzata Leżuch

Poniedziałek  godz. 07.00 – 15.00

Wtorek           godz. 11.00  - 19.00

Środa             godz. 07.00 - 15.00

Czwartek       godz. 11.00 - 19.00

Piątek            godz. 07.00 - 15.00

 

Mirosław Piotrowski

Poniedziałek  godz. 11.00 – 19.00

Wtorek           godz. 07.00  - 15.00

Środa             godz. 11.00 - 19.00

Czwartek       godz. 07.00 - 15.00

Piątek            godz. 07.00 - 15.00